Horáky na starý motorový olej Olusterm bez problémov spaľujú všetky druhy použitých olejov: oleje z automobilov, kamiónov, prevodových skríň, odpadové rastlinné a všetky druhy horľavých olejov, ktoré sú v tekutom stave pri izbovej teplote. Dieselové a vykurovacie oleje sú tiež vhodné ako palivo pre horáky Olusterm .

Výhody olejového horáka Olusterm

Maximálne účinný olejový horák

Horák Olusterm pracuje plne automaticky a dôkladne spaľuje každý odpadový olej . Pracuje na základe osvedčenej technológie produkujúcej maximálnu teplotu pri minimálnej spotrebe paliva.

Ekologický prijateľný olejový horák

Olejový horák má výnimočne nízke emisie škodlivých plynov. Spaľovanie oleja je také účinné a čisté, že nevzniká žiadny dym a vnútro pece zostáva čisté. Oxidy dusíka sú výrazne pod normou predpísanou Európskou úniou.

Cenovo dostupný olejový horák

Olejový horák má vynikajúci výkon a zaručuje najvyššiu kvalitu za výhodnú cenu. Návratnosť vašej investície pri súčastných cenách energií je už po prvej vykurovacej sezóne.