Close

Olejový horák Olusterm

KJ-35   KJ-65   KW-110   KW-150   KW-200   KW-250

    Univerzálny olejový horák rady KW je vhodný pre viaceré druhy olejov: rastlinné, živočíšne a minerálne. Technológia vstrekovania pomocou komprimovaného vzduchu zabezpečí univerzálnosť, a to bez akýchkoľvek technických zmien na horáku. Nádrž na horáku sa plní olejom pomocou malého olejového čerpadla, a o potrebnú hladinu sa postará plavákový spínač. Do nádrže je zabudovaný elektrický ohrievač, ktorý zahrieva olej. Teplota oleja sa reguluje termostatom (napr. 140° C pre rastlinné oleje respektíve 100° C pre oleje minerálneho pôvodu). Univerzálne olejové horáky sa pripájajú na vonkajší systém komprimovaného vzduchu. Komprimovaný vzduch prechádza vstrekovacou tryskou , pričom sa vsáva, už zohriaty olej z nádrže (podľa princípu Venturiho trubice) a rozptyľuje na mikroskopické kvapôčky.

    V závislosti od výkonu horáka, zabudované sú jedna, dve alebo tri trysky. Vzduch potrebný na spaľovanie sa skladá z komprimovaného vzduchu ako primárneho vzduch z kompresora a vháňaného vzduchu zo skrine ako sekundárneho vzduchu. Jemná rozptýlená olejová hmla sa mieša na špeciálnej chrómovanej ohňovzdornej doske s vháňaným vzduchom a spaľuje sa. Prúdenie vzduchu sa nastavuje ručne vzduchovým ventilom. Ak sa stane, že želaný druh oleja nie je k dispozícii, použiteľný je aj vykurovací alebo dieselový olej. Na termostate sa v tom prípade má vypnúť predhrievanie oleja, a nastaviť množstvo primárneho a sekundárneho vzduchu.

Olejový horák
1. Bezpečnostný ventil
2. Manometer
3. Elektroventil
4. Primárny regulátor vzduchu
5. Prípojka na kompresor
6. Motor
7. Zástrčka
8. Riadiaca elektronika
9. Sekundárny regulátor vzduchu
10. Nádrž horáka
11. Odvod
12. Plavákový spínač
13. Bezpečnostná nádrž
14. Bezpečnostný termostat
15. Regulátor teploty
16. Kryt nádrže